ການເຊື່ອມໂຍງເວັບໄຊຕ່າງໆ
 
2  ຊື່ບັນດາ ການສຶກສາ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງ ລະຫັດຊື່
3   ມະຫາວິທະຍໄລ ແຫ່ງຊາດ  http://www.nuol.edu.la
4   ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ    http://www.fe-nuol.edu.la
5   ກະຊວງ ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມ  http://www.mpt.gov.la
6   ວິທະຍາໄລ ລາວ-ອາເມລິກາ  http://www.lac.edu.la
7   ວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງນ້ຳທາ  http://www.luangnumtha-ttc.edu.la
8   ວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງພະບາງ  http://www.luangprabang-ttc.edu.la
9   ວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄຳຊ້າງ    http://www.dongkhamxang-ttc.edu.la
10   ວິທະຍາໄລຄູ ຄັງໄຂ  http://www.khangkhai-ttc.edu.la
11   ວິທະຍາໄລຄູ ບ້ານເກີນ  http://www.bankeun-ttc.edu.la
12   ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ  http://www.savannakhet-ttc.edu.la
13   ໂຄງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດສຳລັບອຸດສາຫະກຳບໍລິການດ້ານ IT ຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ  http://www.itsd.edu.la
14   ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ  http://www.scmt.edu.la
15   ສະຖາບັນ ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມ  http://www.ittc.edu.la
16   ໂຮງຮຽນອີສເຕີນສະຕາ ສອງພາສາ  http://www.esbs.edu.la
17   ສະຖາບັນ ບໍລິຫານສາດ ສະຫວັນ  http://www.sim.edu.la
18   ພມະຫາວິທະຍາໄລ ແພດສາດ  http://www.psr.edu.la
19   ສະຖາບັນການທະຄານ  http://www.bibol.edu.la
20   ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ  http://www.uhs.edu.la
21   ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ  http://www.lji.edu.la
22   ສູນຝຶກອົບຮົມຄອມພິມເຕີ ພະພົມ  http://www.phaphom.edu.la
ແຈ້ງການ
ຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ
Website counter
 
ACCOMMODATIONS
 
Alounsceer Hotel
Tel: +856-74-213135
Saianan Hotel
Tel: +856-74-211116
Maky Guesthouse
Tel: +856-74-213105
Saylomyen Guesthouse
Tel:+856-74-.........
Tou Tou
Guesthouse
Tel: +856-74-......

Read more »

 
SAYABOULY PROVINCE
Sayabouly Province Map
 
RESTAURANTS

Doasavanh Restaurant
T: (856-20) 55977278
Huangmala Restaurant
T: (856-20) 22366793
Gongguen Restaurant
T: (856-20) 22444088
Bydioldself Restaurant
T: (856-20) 22989160
Chen Restaurant
T: (856-20) 55778078
Chanthakhoun Restaurant
T: (856-20) 55977009
  Read more »
 
MY TRAVEL PLANNER